This post is also available in: Dutch French German Polish

ADDITIONAL COSTS FOR USE AUCTION european-auctions.com  AUCTION
1. ATTENTION! As the highest bidder, you are obliged to purchase the package offered in this auction for the amount you have bid.

2. Is your bid highest in the last second? Congratulations, you have won an auction!

3. After you have won the auction you will receive an email from us for further processing.

4. This email contains a link to the payment options. Choose your preferred payment method and pay the auction won.

5.What happens if I don’t pay a won auction?

When you win an auction you can no longer reverse the sale. If you are the winner of an auction, you will immediately receive an email with the payment request.
If you have not paid after 24 hours, we will try to withdraw the money from your account by means of a one-off authorization. However, if this fails for reasons, we will hand it over to a debt collection agency. Then all collection costs are also for you.

6.mandatory costs Administration costs € 5, – And additional costs see below:

If shipping costs are added from € 6, –

Also consider Tourist Tax P.P.

Breakfast at hotel booking p.p.

Also consider surcharges P.P. for overnight stays hotel / accommodation

The return costs are for your own account

Take a good look at the costs so you will not be faced with surprises.

EXTRA KOSTEN BIJ ONLINE VEILING

1. LET OP! Als hoogste bieder ben je verplicht het aangeboden arrangement in deze veiling af te nemen voor het door jou geboden bedrag.

2. Is jouw bod in de laatste seconde het hoogst? Gefeliciteerd, je hebt een veiling gewonnen!

3. Nadat je de veiling hebt gewonnen ontvang je van ons een mailtje voor de verdere afhandeling.

4. In dit mailtje staat een link naar de betaalopties. Kies de betaalwijze van jouw voorkeur en betaal de gewonnen veiling.

5.Wat gebeurt er als ik een gewonnen veiling niet betaal?

Wanneer je een veiling wint kun je de koop niet meer ongedaan maken. Als je de winnaar bent van een veiling, krijg je direct een e-mail met het betalingsverzoek.

Wanneer je na 24 uur niet hebt betaald, zullen wij door middel van een eenmalige machtiging proberen het geld van jouw rekening te schrijven. Wanneer dit echter om redenen niet lukt, dan geven wij dit uit handen van een incassobureau. Dan zijn ook alle kosten van incasso voor u.

Verplichte kosten en extrakosten

6. Administratiekosten € 5,-

Als er verzendkosten erbij komen vanaf €6,-

Denk ook Toeristenbelasting P.P.

Ontbijt bij hotelboeking p.p.

Denk ook aan toeslagen P.P. bij overnachtingen hotel/ verblijf

De retourkosten zijn voor je eigen rekening

Kijk goed wat de kosten zijn dan staat u niet voor verrassingen.